het huis van betekenis
het huis van betekenis

Professionalisering

De vakmatige ontwikkeling van tekenaars staat bij ons voorop, met speciale aandacht voor jong tekentalent. Inspiratie en kennis, co-creatie, netwerken, kortom je artistiek en zakelijk ontwikkelen: bij veel activiteiten grijpen deze aspecten in elkaar. Onze uiteindelijke ambitie is hiermee om het vakgebied naar een hoger plan te tillen.

 

Vaste groepsactiviteiten

Met de maandelijkse IntervisieClub, de Tekenclub en de terugkerende modeltekenavonden, creëren we voor tekenaars van binnen en buiten de community diverse laagdrempelige mogelijkheden om vakgenoten te ontmoeten en van elkaar te leren.

 

Exposities 

We organiseren zo’n vier exposities per jaar. Deze vervullen meerdere rollen: debat, talentontwikkeling en co-creatie.

  • Debat over het vak en de positie van (vrouwelijke) tekenaars was aan de orde bij ‘Stripped’, een expositie waarin 18 vrouwelijke tekenaars reageerden op Nietzsche.
  • Talentontwikkeling stond centraal in de solo-exposities van alumni Niels Egidius en van Saskia Janssen.
  • Co-creatie creeerden we bijvoorbeeld bij de expositie ‘Tekenbeest’. De thema’s en werkwijze die kunstenaar Manuel Kurpershoek in zijn lange loopbaan ontwikkelde, werd een inspiratiebron voor nieuw werk van ruim twintig jongere tekenaars.

 

Workshops en cursussen

Onze workshops en cursussen zijn gericht op het verdiepen en verbreden van tekenvaardigheden (artistiek en zakelijk). Ze worden deels door community-leden opgezet en uitgevoerd. Bijvoorbeeld de workshops ‘Getekende journalistiek’ door Eva Hilhorst (tevens hoofdredacteur van Drawing the Times). Daarnaast vullen partners een deel van het programma in.

 

Evenementen

Inspiratie, co-creatie en op een plezierige manier netwerken: dat staat centraal in de meeste evenementen. Vaak worden ze door partners opgezet. Bijvoorbeeld het Graphic Novel Weekend, waarbij 30 tekenaars en scenaristen in één weekend een complete graphic novel creëerden.

 

Talentontwikkeling

Veel alumni vallen na het afstuderen in een gat. Het is cruciaal dat er voor hen plekken en mogelijkheden zijn om een betaalde beroepspraktijk op te bouwen. Daarom is jong tekentalent een speerpunt voor ons. We steunen om een professionele beroepspraktijk op te bouwen: zowel artistiek als organisatorisch/zakelijk. Daartoe bieden we begeleiding, expositie-mogelijkheden, en (betaald) meedraaien in projectteams. Belangrijk is de open ruimte die lauwerecht 10 biedt: we dagen uit tot eigen initiatieven en projecten (ondernemerschap), met coaching op artistiek, organisatorisch en financieel vlak.

Een aantal activiteiten (bijvoorbeeld alumni-dagen) worden georganiseerd i.s.m. onze partner HKU. Tot slot bieden we alumni verlaagde huurtarieven (- 30%) en korting op de workshops.

 

‘Heel de wereld’, inktschildering van Mark Schalken

Meer informatie?

Mail met Diane Frénay